Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Tietosuojalain (1050/2018) mukainen informointi henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä

Ahlmanin koulun Säätiö sr
Hallilantie 24
33820 Tampere
E-mail: [email protected]

2. Rekisteriasioita hoitavat yhteishenkilöt

Petteri Kauranen Terhi Kihlström
Puh. 050 995 0090 Puh. 043 824 2774
[email protected] [email protected]

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot. Tunnistamistiedot: nimi, yhteystiedot, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Maksutiedot; suomalaiset verkkopankit ja luottokortit. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot: ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot, verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot. Tunniste, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Ahlmanin verkkokaupan kautta.

6. Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään; asiakkuuden ylläpitämiseen, tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin, asiakaskokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin, väärinkäytösten estämiseen ja paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen. Tietoja käsitellään asiakkaan ja Ahlmanin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

7. Miten tietojani säilytetään ja suojataan

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

8. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Ahlmanin omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle (esim. Paytrail). Yhteistyökumppaneiden kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea kappaleesta “Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?”.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Ahlmanin koulun Säätiö sr (Y-tunnus: 0155402-1)
Hallilantie 24
33820 Tampere

9. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus: saada itseäsi koskevat tiedot, pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista.

11. Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Ahlman käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

Uutiskirje