Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Ammattitutkinto on hyvä vaihtoehto, jos sinulla on alan peruskoulutus tai vastaavat tiedot sekä alan työkokemusta

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Koulutuksen esittelysivulla on linkki ePerusteisiin, jossa voit tutustua tarkemmin tutkinnon muodostumiseen. Ammattitutkinnon suoritusaika vaihtelee muun muassa aiempien opintojen ja työkokemuksen mukaan 1,5 – 2 vuoteen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Opiskelijalle suunnitellaan joustava yksilöllinen opintopolku.

Suositeltavaa on, että olet työskennellyt alalla ammatillisen perustutkinnon jälkeen ennen kuin hakeudut suorittamaan saman alan ammattitutkintoa. Ammattitutkinnot muodostuvat ainoastaan ammatillisista tutkinnon osista. Ammattitutkintojen laajuus on pääosin 150 osaamispistettä.

Lisätietoja: [email protected]

Tietoa ammatilliseen koulutukseen hakevalle

Jatkuva haku 1: 3.2.-31.3.2020 sekä
Jatkuva haku 2 tietyillä koulutuksilla: 1.4.-31.5.2020.
Katso tarkemmat hakuohjeet koulutusten esittelysivuilta.

1. Klikkaa haluamallesi koulutussivulle, josta löydät hakuaikana linkin “Hae nyt!” tai Hae klikkaamalla tästä

2. Täytä hakulomake kerralla alusta loppuun. Sitä ei voi keskeyttää tai välitallentaa.
Lomakkeella kysytään työ- ja/tai opiskeluhistoriaa, jotka katsot tarpeelliseksi lisätä hakemukseesi.
Skannaa ja tallenna tarvittavat liitteet itsellesi ennen kuin aloitat hakulomakkeen täyttämistä.

3. Kerro vapaamuotoisessa kuvallisessa CV:ssä, miksi haet Ahlmanille ja juuri tähän koulutukseen. Voit käyttää apunasi myös valmista mallia.

Liitä hakemukseen pdf-tiedostoina:

– työtodistukset viimeisen viiden vuoden ajalta (Nimeä: Sukunimi, työtodistukset)
– tutkintotodistukset (etu- ja takasivu) + opintosuoritusotteet ja lukion päättötodistus (Nimeä: Sukunimi, opiskelutodistukset)
– kuvallinen CV (Nimeä: Sukunimi, CV)

Jos et saa skannattua todistuksiasi ja tallennettua niitä pdf-tiedostoiksi, voit liittää ne myös docx-, rtf- tai jpg-tiedostoina.
Jos todistusten liittämisessä on ongelmia, ole yhteydessä: [email protected]
HUOM! Ilman liitteitä toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.

4. Lähetettyäsi hakulomakkeen liitteineen Ahlmanille, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Sähköinen hakemus max. 13 pistettä
Kuvallinen CV max. 5 pistettä
Valintapäivä max. 9 pistettä
Yhteensä max. 27 pistettä

Jatkuva haku 1: Tieto valinnasta 12.5.2020. Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 3.6.2020 mennessä. Tunnukset Ahlmanin sähköisiin järjestelmiin 6.6.2020. Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään 20.6.2020 mennessä.

Jatkuva haku 2: Tieto valinnasta (päivä ilmoitetaan myöhemmin). Opiskelupaikan vastaanottaminen 30.7.2020 mennessä. Tunnukset Ahlmanin sähköisiin järjestelmiin 31.7.2020. Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään 7.8.2020 mennessä.

Tiimimallin mukainen koulutus alkaa 10.8.2020.

Klinikkaeläinhoitajien koulutus alkaa 5.10.2020.

Koulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden, jos opiskelija hankkii oppisopimuspaikan.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen, joten oppisopimusopiskelijana olet samalla työllinen. Oppisopimuksella voit hankkia kaiken tutkinnon suorittamiseen tarvittavan osaamisen, eli oppisopimus voidaan sopia kerralla koko tutkintoon. Oppisopimus voi koskea myös vain yhtä tutkinnon osaa.

Koulutussopimuksella opiskellessasi et ole työsuhteessa eli olet opiskelija etkä saa palkkaa. Koulutussopimuksesta sovitaan aina tutkinnon osa kerrallaan. Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen voi myös yhdistää joustavasti opintojen aikana.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on käytännön opiskelua aidossa työympäristössä. Työpaikalla opiskelijalla on työpaikkaohjaajanaan oman alansa ammattilainen. Työpaikalla tapahtuva oppiminen auttaa opiskelijoita työllistymisessä opintojen päätyttyä ja yrityksiä ammattitaitoisen työvoiman saamisessa tulevaisuudessa.

Kun opiskelet päätoimisesti, olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin.
Varmista opintoetuus aina ennen koulutuksen alkamista etuuden myöntäjältä.

Kela
Opintotuki
Koulumatkatuki

Tampereen seudun joukkoliikenne
Kela-koulumatkatukilippu

Työllisyysrahasto
Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa.

TE-toimisto
Jos olet työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa ja olet vähintään 25-vuotias, voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta.
Omaehtoinen opiskelu

VR opiskelija-alennus

Matkahuolto opiskelijakortti

Nysse opiskelija-alennus

 

Näin Ahlmanilla opitaan

 

  • kirkastamalla ja kiteyttämällä ydinasiat ja tavoitteet
  • suunnittelemme, miten voimme saavuttaa tavoitteet
  • kokeilemme ja toteutamme suunnitelmat käytännössä
  • keskustelemme tiimissä meille tärkeistä asioista
  • reflektoimme tekemistämme

Kotitiimi = Tiimi on joukko ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä tavoitteita ja taitoja. Tiimi on sitoutunut yhteiseen päämäärään ja toimintamalliin. Tiimin jäsenet pitävät itseään yhteisvastuullisina tavoitteiden saavuttamisesta. (Katzenbach ja Smith, 1993.) Ahlmanilla kotitiimi koostuu n. 20 – 30 hengen joukosta saman alan opiskelijoita.

Tiimioppiminen = Tiimioppiminen on yhdessä oppimista! Tiimi oppii ajattelemalla ja tekemällä yhdessä.

Tiimioppija = Kotitiimin jäsen

Vastuuvalmentaja = Kotitiimin valmentaja

Yhteisö = Ahlmanin yhteisön muodostavat kaikki kotitiimit, valmentajatiimit ja kaikki Ahlmanilla työtä tekevät. Haluamme innostua, oppia ja onnistua yhdessä.

Projekti = Projekti on tapa hankkia ammatillista osaamista. Projektissa toteutuvat kaikki tiimioppimisen kulmakivien vaiheet! Siinä yhdistyvät ajattelu ja tekeminen. Projektilla on selkeä tavoite, alku ja loppu. Tiimi muuttaa tavoitteensa tekemiseksi projektien avulla.

Projektitiimi = Projektin toteuttaa sitä varten järjestäytynyt projektitiimi, jonka koko määrittyy tarpeen mukaan. Projektilla on johtaja (projektipäällikkö) ja muut sen vaatimat vastuuroolit. Johtaminen on opiskelijoiden työtä!

Oppimissopimus = Oppimissopimuksen avulla opiskelija asettaa omat tavoitteensa ja laatii suunnitelman niiden saavuttamiseksi. Oppimissopimus on elävä, päivittyvä, viidestä kysymyksestä koostuva työkalu. Se jaetaan oman kotitiimin kanssa. Huomaathan, että oppisopimus ja oppimissopimus ovat eri asioita.

Luku- ja tiedonhankintaohjelma = Ahlmanilta valmistuu ammattilaisia, jotka osaavat ajatella! Tätä taitoa opit henkilökohtaisen luku- ja tiedonhankintaohjelmasi avulla. Meillä luet sitä, mikä sinulle on tärkeää. Luet myös kotitiimiäsi varten.

Dialogitreenit = Kotitiimi kokoontuu säännöllisesti 1-2 krt viikossa dialogitreeneihin. Näin kotitiimi ja valmentaja pysyvät kärryillä kaikkien tekemisestä. Dialogitreenissä tiimi viettää aikaa yhdessä ja oppii tuntemaan toisensa ja luottamaan toisiinsa yhteistyön sujumiseksi. Tiimi keskustelee itselleen tärkeistä teemoista, ajattelee yhdessä ja ratkoo ongelmia. Dialogitreeneissä ideoidaan ja luodaan uusia projekteja, reflektoidaan käynnissä olevia ja päättyneitä projekteja.

Reflektointi = Reflektointi on oman ja tiimin toiminnan ajattelua. Reflektoidessaan oppija tai tiimi tarkastelee kokemuksiaan, luo niiden pohjalta uutta tietoa tai löytää uusia näkökulmia. Se auttaa uusien tavoitteiden laatimisessa.

Dokumentointi = Oman oppimismatkasi suunnittelemiseksi, opitun ymmärtämiseksi ja muistiin painamiseksi on tärkeää kirjata ylös tehtyjä töitä ja omaa ajattelua sekä niistä saatuja oppeja. Tee se tyylilläsi!

Tiimiliideri = Kotitiimi valitsee keskuudestaan sopimakseen määräajaksi tiimille johtajat eli tiimiliiderit.

Kotipesä = Kotipesä on kotitiimin oma tila. Se antaa kotitiimille vapauden toteuttaa projekteja, oppimista ja pienryhmätoimintaa omaan tahtiin hyvissä puitteissa. Tila rakentaa myös
yhteenkuuluvuutta, me-henkeä.

Kysy lisää hakemisesta:

Opinto- ja hakutoimisto

Tavoitettavissa arkisin klo 9-15.

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje