Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnon suorittaminen pätevöittää ammattiin ja on osoitus osaamisesta

Tutkinnon suorittamalla voi myös päivittää osaamistaan tämän päivän työelämän ja työtehtävien edellyttämälle tasolle. Ammattitutkintoa voi hakeutua suorittamaan jos on alan peruskoulutus tai noin kolme vuotta dokumentoitua työkokemusta alalta. Ammattitutkinnon valmistava koulutus on opiskelijalle maksullista. Voit tutustua koulutusmaksuihin tarkemmin kyseisen koulutuksen esittelysivulta.

 


Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävää ammattitaitoa. Ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutusta tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Mikäli suoraan työelämästä tuleva topiskelija ei ole valmis näyttöön, hänet ohjataan hankkimaan riittävä ammattiosaaminen valmistavan koulutuksen kautta.

 


Tutkinnot suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti työelämän aidoissa tuotanto- ja palvelutilanteissa eli näytöissä. Osaaminen näytetään yleensä tutkinnon osa kerrallaan. Näyttö voi olla tiettynä ajankohtana tapahtuva tai prosessinomainen, pidemmälle aikavälille ajoittuva suoritus. Ammattitutkinto arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Tutkinnon suorittamisaika vaihtelee koulutuksesi ja työkokemuksesi mukaan.

 


 

Kysy lisää ammattitutkinnoista!

Opinto- ja hakutoimisto

Tavoitettavissa arkisin klo 9-15.

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje