Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.
Opiskeluaika 26.1. - 29.4.2021

Vastuullinen toiminta matkailu- ja ravintola-alalla -osatutkinto

Ota vastuu huomisesta jo tänään! Kehitä osaamistasi vastuullisuudesta opiskelemalla vastuullinen toiminta ravintola- ja matkailualalla -osatutkinto. Vastuullisuus on toiminnan taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten huomioimista. Osaava ammattilainen huomioi nämä työssään ja tuo osaamisellaan lisäarvoa niin yritykselle kuin yhteiskunnallekin.

 

Koulutuksessa kehitetään ja arvioidaan omaa ja yrityksen vastuullisuusosaamista, verkostoidutaan alan ammattilaisten kesken, tutustutaan vastuullisuuden eri osa-alueisiin ja arvioidaan, kuinka ne alan yrityksissä tällä hetkellä toteutuvat. Opintojen aikana tunnistetaan kehittämiskohteita ja laaditaan alan yritykseen vastuullisuuden kehittämissuunnitelma. Pääsemme myös tutustumaan case- tyyppisesti Särkänniemen vastuullisuus- ja ympäristöasioiden toimintamalliin.

 

Opinnot voi suorittaa ravintola- tai matkailualan yrityksessä koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai yrittäjänä yrittäjän oppisopimuksella. Koulutus ja oppisopimuksessa opiskelijalla toisena ohjaajana toimii työelämän edustaja omalta työpaikalta. Yrittäjän apuna toimii alan mentori. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöllä.

Opinnot voi suorittaa ravintola- tai matkailualan yrityksessä koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai yrittäjänä yrittäjän oppisopimuksella. Koulutus ja oppisopimuksessa opiskelijalla toisena ohjaajana toimii työelämän edustaja omalta työpaikalta. Yrittäjän apuna toimii alan mentori. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöllä.

Koulutus on maksuton, kun sitoudut suorittamaan koko osatutkinnon 15 osp.

Koulutuksen lähipäivät ovat:

26.- 27.1.

17.2.

17.3.

14.4.

29.4.

Tutkinnon osan suorittanut osaa:

Opiskelija tai tutkinnon osan suorittaja osaa

  • tunnistaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden käsitteitä
  • kehittää ja arvioida omaa vastuullisuusosaamistaan
  • ymmärtää alan sosiaaliset-, ympäristö- ja aluetalousvaikutukset
  • arvioida alan ympäristövaikutuksia ja laatia kestävän kehityksen mukaisen kartoituksen nykytilanteesta
  • tunnistaa kehittämiskohteet
  • yhdessä kohteen toimijoiden kanssa valita keskeiset kehittämiskohteet ja laatia kehittämissuunnitelman
  • laatia ohjeistuksia ja ohjata vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan

1. Täytä hakulomake kerralla alusta loppuun. Sitä ei voi keskeyttää tai välitallentaa. Tee ennakkotehtävä ennen hakulomakkeen täyttämistä (kts. ennakkotehtävä kohdasta “Ennakkotehtävä”). Lomakkeella kysytään työ- ja/tai opiskeluhistoriaa, jotka katsot tarpeelliseksi lisätä hakemukseesi.

3. Lähetettyäsi hakulomakkeen Ahlmanille, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

4. Saat tietoa koulutuksen alkamisesta sähköpostitse.

Opinnot voi suorittaa matkailualan yrityksessä koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai yrittäjänä yrittäjän oppisopimuksella. Koulutus ja oppisopimuksessa opiskelijalla toisena ohjaajana toimii työelämän edustaja omalta työpaikalta. Yrittäjän apuna toimii alan mentori. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöllä.

Kysy lisää!

Opintotoimisto

Tavoitettavissa arkisin klo 9-15.