Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Luonto-alan ammattitutkinto

Aloitusajankohta avoinna. Eräopaskoulutus valmentaa ohjaajaksi ja elämystuottajaksi, jonka työympäristönä on luonto: ”Opiskeluvuosi on mahdollistanut upeita seikkailuja yhdessä asiakkaiden kanssa!”

Tiimioppimisen menetelmillä toteutettava luontoalan ammattitutkinto sisältää hyvässä suhteessa vastuuta ja vapautta. Koulutuksen keskiössä on asiakaspalvelu. Vapaamuotoiset opiskelumenetelmät mahdollistavat oman opintopolun räätälöinnin vaikka suoraan yrittäjäksi.

 


Ryhmässä opiskelu, verkostoituminen sekä Ahlmanin tarjoama tuki yritystoiminnan kehittämiseen opintojen ohella ovat ehdottomat valttikortit. Linja soveltuu luonto- ja erähenkisille ihmisille, joita elämysmatkailu ja luonnon monipuolinen tarjonta kiinnostaa elinkeinona ja työpaikkana. Opinnoissa liikutaan sekä metsäpoluilla että omilla poluilla. Tiimioppimisen metodit
kannustavat miettimään missä, kenen kanssa ja miten kukin parhaiten oppii.

Oppiminen tapahtuu tiedostamalla omat tavoitteet ja sen, mitä kohti haluaa pyrkiä. Luonnossa liikkumisen ohella keskustelut muiden opiskelijoiden, kouluttajien ja asiakkaiden kanssa edesauttavat luonnon ymmärtämistä ja kunnioittamista eräoppaan asiakaspalvelutyön toimintaympäristönä ja mahdollistajana. Erä- ja luonto-oppaan työ on asiakaspalvelutyötä ja asiakas on aktiivisesti mukana myös opetuksessa.

 


Tutkinnon suorittanut erä- ja luonto-opas:

  • osaa toimia erä- ja luontoympäristössä
  • osaa suunnitella ja valmistella opastuksen ja opastaa asiakasryhmiä luonnossa
  • osaa soveltaa luontotuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta
  • voi toimia erilaisten erä- ja luonto-ohjelmien ohjaajana sekä retkien ja vaellusten vetäjänä
  • voi toimia yrittäjänä tai yritysten, järjestöjen tai julkisen sektorin palveluksessa
  • voi toimia asiakaspalvelutehtävissä matkailu-, virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa organisaatioissa toteuttaen pääasiassa luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja.
  • voi toimia luonto- ja ohjelmapalveluyrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Monille opastyö onkin toinen ammatti.

 


Koulutukseen hakeutujalta edellytetään:

  • luonto- ja ympäristöalan perustutkinto tai esim. työkokemuksella ohjelma- tai hyvinvointipalveluja tarjoavasta yrityksessä hankitut perustiedot ja -taidot
  • alan harrastuneisuutta, hyvää peruskuntoa sekä jo olemassa olevia valmiuksia ryhmänjohtajana toimimiselle.

Kysy lisää koulutuksesta:

Opintotoimisto

Tavoitettavissa arkisin klo 9-15.

Ahlman © 2019|Rekisteriseloste