Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Visio ja strategia

AHLMANIN ARVOT

Hyvä tulla ja olla

 • Asiakkaiden ja henkilöstön viihtyminen ja hyvinvointi ovat menestyksemme perusta

Parasta osaamista

 • Miksi tyytyisimme vähempään?

Rohkea edelläkävijä

 • Kehitys syntyy rohkeudesta ajatella ja tehdä uudella tavalla

Vastuulliset valinnat

 • Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla

 


AHLMANIN VISIO

Luovuuden, rohkeuden, taidon ja yrittäjyyden Osaamispuisto 2022

 


STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VISION TOTEUTTAMISEKSI

 

TALOUS
Yksityinen, taloudellisesti vahva toimija.
 • Yhtiöitetyt liiketoiminnat tukevat tuloksellaan
  koulutuksen järjestämistä.

 

TYÖELÄMÄ JA VERKOSTOT
Yhdessä kehittäen – Monipuoliset työelämäyhteistyö-
ja kumppanuusverkostot kotimaassa ja Euroopassa.
 • Ahlman on haluttu yhteistyökumppani kotimaassa
  ja muualla Euroopassa, kehitämme toimintaamme
  yhdessä verkostomme kanssa ja meiltä valmistuvat
  opiskelijat ovat haluttuja ammattilaisia.

 

LIIKETOIMINTOJEN ASIAKKAAT
Elämyksiä, estetiikkaa ja erinomaisia asiakaskokemuksia.
 • Asiakas- ja markkinalähtöinen, valtakunnallisesti
  tunnettu ja haluttu tuote- ja palveluvalikoima,
  joka kiinnostaa myös kansainvälisesti.

 

OPISKELIJAT  
Tiimissä on voimaa – Yksilöllisiltä opintopoluilta yrittäjäksi,
työelämän palvelukseen tai jatko-opinnoille. 
 • Motivoitunut ja osaamistaan kehittävä opiskelija.

 

HENKILÖSTÖ  
Tiimissä on voimaa – Valmentava johtajuus ja pedagogiikka.
 • Hyvinvoiva, motivoitunut ja strategian mukaista,
  erityisesti valmennus-
  ja yrittäjäosaamistaan kehittävä henkilöstö.

 

VAIKUTTAVUUS
Osa arkea – Strategiaa ja kestävää kehitystä tukeva
laadukas toimintatapa. 

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

Uutiskirje

Ahlman © 2019|Rekisteriseloste