Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Laatutyö

Ahlmanilla on parhaillaan käynnissä laatutyö, joka etenee kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa julkaistaan laatukäsikirja sekä oppilaitoksen toimintaprosessit kuvataan toimintakäsikirjaksi. Toisessa vaiheessa oppilaitoksen liiketoimintayksiköiden toimintaprosessit kuvataan liiketoimintojen käsikirjaksi. Valmiin laatukäsikirjan löydät alla olevasta linkistä. Ahlmanilla laatu on osa jokaisen työntekijän työtä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Organisaatio- ja tiimitasolla toiminnalle määritellään tavoitteet ja suunnitellaan toimenpiteet niihin pääsemiseksi. Toimintaa seurataan, arvioidaan ja kehitetään yhteisesti sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Kevään 2018 aikana toimintakäsikirja saadaan valmiiksi ja vuoden 2019 aikana on tarkoitus kuvata liiketoimintojen prosessit käsikirjaksi. Ahlmanilla tullaan tekemään sisäinen auditointi tammikuussa 2019 ja heti perään maaliskuussa 2019 suoritetaan ulkoinen auditointi.

Laatukäsikirja

 


Tehdyt auditoinnit

Ahlmanin ammattiopiston ensimmäinen ulkoinen auditointi tehtiin 2009 keväällä Euroopan laatupalkintokriteeristön (EFQM – malli) mukaisesti. Ulkoisen auditoinnin suoritti Opetushallituksen asiantuntijaryhmä. Auditointiraportti perustui oppilaitoksen henkilöstön tekemään kuvaukseen, itsearviointiin sekä dokumentteihin.

Tulosten perusteella laadittiin kesällä 2009 kehittämissuunnitelma, joka sisälsi vision ja strategian 2015.

Auditointiraportti 2009

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 7.1.2015 kaikkia ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjiä koskevan laadunhallintajärjestelmien kriteeriperustaisen arvioinnin, joka toteutettiin itsearviointina. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän tilasta ja toimivuudesta. Arviointikohtia olivat: l) Laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus 2) Strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus 3) Henkilöstö ja muut koulutuksen toimijat 4) Perustehtävien ja niitä tukevien toimintojen laadunhallinta 5) Arviointi ja tulosten käyttö 6) Parantaminen.

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistossa tehtiin itsearviointi ja oppilaitos tuli valituksi ulkoiseen arviointiin, josta saatiin palauteraportti. Raportin perusteella on alettu työstämään laadunhallinnan kehittämisalueita.

Auditointiraportti 2015

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje