Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Itäsuomenkarja

Itäsuomenkarjan jalostus on haastavaa, koska lehmiä on tuotosseurannassa vain 253 kpl (v. 2019, Faba). Uusia sonneja saadaan keinosiemennyskäyttöön yleensä yksi vuodessa. Itäsuomenkarjan kokonaispopulaatio on nykyään suurin suomenkarjaroduista, koska sen käyttö emolehmätiloilla on yleistynyt. Tarkkailun ulkopuolella lehmiä on 1697, joista suurin osa on emolehminä.

Tuotosseurannassa mukana olevien lehmien määrän vuoksi jalostukseen käytettävää tietoa saa rajoitetusti ja pitkällä viiveellä. On tärkeää pyytää jokaiselle lehmälle ainakin kerran rakennearvostelu, jotta sonneille saataisiin arvosteluja.

Itäsuomenkarjalla sonnin valinta perustuu lähinnä erisukuisen sonnin käyttöön. Tällä hetkellä joitain arvosteluja, kuten tuotostietoja, löytyy seitsemän vuotta sitten tai sitä aiemmin syntyneiltä sonneilta. Käytettävissä on kahdeksan erilaista sonnisukua.

Itäsuomenkarjan keskituotos oli 3 578 kg vuonna 2016. Maitotuotoksen nostoa voidaan pitää tärkeimpänä tavoitteena itäsuomenkarjan lehmillä. Kun tavoitellaan maitotuotoksen kasvua, kannattaa tehdä listaus parhailla maitoindekseillä olevista sonneista ja käyttää mahdollisuuksien mukaan niitä sonneja. Sopivia sonneja etsiessä parhaiten tietoa löytyy Faban sonnihaun kautta. Valitsemalla WwwSonnista rodun, saa kaikki isk-sonnit näkyviin. Kantakirjanumeroiden takaa aukeavat sonnikohtaiset tiedot.

Maitoindeksillä mitattuna 10 parasta itäsuomenkarjan keinosiemennyssonnia (Faba 02/2019):

Koivulinnan Uuno 81
Issakka 79
Koivulinnan Eki 79
Iskolan Tiirikka 75
Hägglunds Hopp 74
Rasa 73
Iskolan Oleksei 71
Nikolan Ake 71
Koivulinnan Juutas 71
Konna 70
S. Aleksi 68


Itäsuomenkarjan sukupuut

Sukupuu 1

Avaa sukupuu

Sukupuu 2

Avaa sukupuu

Sukupuu 3-6

Avaa sukupuu

Sukupuu 7

Avaa sukupuu

50 % ISK-sonnit

Avaa sukupuu

Koivulinnan sonnit

Avaa sukupuu

ISK-sonnit arvostelu 02/19

Avaa lista

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje