Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Kestävä kehitys

 

Ahlmanilla vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme. Kestävä kehitys on läpileikkaava periaate perustoiminnoissamme opetuksessa ja palveluissa, mutta myös Säätiön muissa tehtävissä, kuten kehittämistoiminnassa ja monimuotoisuuden vaalimisessa.

Ahlmanin koulun Säätiö sai vuonna 2011 OKKA-säätiön myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin nro. 35. Sertifiointi perustuu oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen sisältymistä oppilaitoksen johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Sertifikaatin ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa parantamista sekä ulkoisia auditointeja kolmen vuoden välein.

 


Kaikilla opetusaloilla panostetaan siihen, että oppilas ymmärtää, miten oma toiminta sekä työssä että vapaa-ajalla vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Opiskelijoita kannustetaan itsenäiseen ajatteluun siitä, miten kestävyyden eri elementit huomioidaan työssä ja mitä mahdollisuuksia kiertotalous tai hiilen sitominen antaa esimerkiksi tuotteistamiselle. Panostaminen yrittäjyyden valmiuksien kasvattamiseen tuo lisää taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä ammattilaisuuteen.

 


Ensimmäisenä Ahlmanilla vierailevalle kestävä kehitys näkyy maatilan toiminnoissa ja ruokapalveluissa. Olemme erikoistuneet maatilalla monimuotoisuuden ylläpitämiseen säilyttämällä suomenkarjaa, sillä elävä geenivarantomme sisältää harvinaisen suomenkarjan kaikki rodut. Erityisesti länsisuomenkarjan osalta olemme sitoutuneet pitämään yllä geenipankkia sekä elävillä yksilöillä, pakastetuilla ”siemenillä”, että ikiroutaan toimitettavilla alkioilla. Geenivarojen monimuotoisuutta tuetaan myös suomenkarjan kehittämistoimenpiteillä, joilla pyritään varmistamaan maatilatalouden kannattavuus ja siten rotujen säilyminen elinvoimaisina. Monimuotoisuuden ylläpitämiseen liittyy myös Ahlmanin Perinnepiha, jonne on koottu pirkanmaalaisen historian omaavia perennoja. Perinnepiha tuottaa paitsi taimia ja siemeniä, myös tietoutta perinteisistä perennoista.

 


Ahlmanilla on tehty pitkäjänteistä työtä suomalaisten ruokaturvan takaamiseksi ja maaseudun elävänä pysymisen varmistamiseksi. Suomalaisen ruokaketjun kannattavuuteen sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen tähtäävä yhteistyö pk-sektorin kanssa keskittyy Parasta pöytään Pirkanmaalta -toiminnan alle. Ruokapalveluissamme kestävyyden voi aistia. Oman tilan ja paikallisten tuotteiden käyttäminen takaa herkulliset, ravinnerikkaat ja laadukkaat ateriat, joiden tarjonta mahdollistetaan satokausien mukaisella reseptiikalla ja hyvillä yhteyksillä suomalaisiin tuottajiin. Ravintoloissamme Annassa ja Kapustassa käytämme päivittäin 16 luomutuotetta ja olemme siten Portaat Luomuun -ohjelmassa portaalla neljä. Jätteiden ja ruokahävikin määrään on kiinnitetty paljon huomiota, ja oma leipomotoiminta on auttanut minimoimaan mm. aamupalapuuron ja sosekeittojen hävikkiä.

 


Oppilaitoksen koulutus- ja toimitiloja on pitkäjänteisesti nykyaikaistettu ensisijaisesti remontoimalla vanhaa ja toissijaisesti rakentamalla uutta. Sekä uusissa että historiallisissa tiloissa on kehitetty kestävän kehityksen mukaisia oppimisympäristöjä ja panostettu taloudellisesti ja ekologisesti tehokkaisiin teknisiin ratkaisuihin. Ahlman myös kehittää teknologisia ratkaisuja yhteistyökumppaneidensa kanssa mm. tuottamalla arvokasta tietoa tutkimuksissa. Kiinteistöhuolto pyrkii jatkuvaan parantamiseen ja kestävä kehitys näkyy vahvasti hankinnoissa ja materiaalivalinnoissa. Siivouksessa on käytetty ympäristömerkittyjä tuotteita 2000-luvun alkupuolelta lähtien ja vedetön siivous on arkipäivää.

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

Uutiskirje