Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Pure Pirkanmaa

Tavoitteet ja toimenpiteet

Pure Pirkanmaa – Yrityksen edellä -kehittämishankkeen keskeisinä tavoitteina ovat Pirkanmaan matkailuun liittyvien mikroyritysten toiminnan kehittäminen, alueellisen yhteistyön rakentaminen ja vakiinnuttaminen sekä reittien kartoitus. Käytännössä maakunnan matkailulle haetaan yhtenäisyyttä ja näkyvyyttä kotimaan markkinoilla. Hankkeella pyritään lisäämään kiinnostusta alueen matkailuun, lisäämään palveluiden saatavuutta ja laatua sekä kehittämään yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeen toimenpiteillä 1) Luodaan ja kasvatetaan yrittäjävetoista, maakunnallista yhteistyöverkostoa sekä luodaan maakunnallinen alueorganisaatio ja etsitään sille sopivat toimintamuodot; 2) Kehitetään yrityksiä ja yhteistyötä pitämällä infopäiviä ja työpajoja sekä osallistutaan messuille; 3) Sparrataan yrityksiä yritysryhmähankkeiden muodostamisessa; 4) Luodaan ja otetaan käyttöön kanavia sekä yritysten esille tuomiseksi että yhteistyön rakentamista varten; 5) Kartoitetaan Pirkanmaan alueen luontomatkailureittejä sekä mahdollistetaan niiden näkyvyyttä; 6) Järjestetään vertaisoppimis- ja tutkimusmatkoja sekä ulkomaille että kotimaahan.

 


Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Pirkanmaan maaseutualueilla toimivat matkailu- ja ruokapalveluita tarjoavat tai sellaisiksi aikovat mikroyritykset.

 


Toteutusaika ja toteuttaja

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2018–31.03.2020. Hanketta hallinnoi Ahlman.

 


Rahoitus

Hanke saa 80 % rahoituksen Pirkanmaan ELY-keskukselta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

 


Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Jani Grönroos, jani.gronroos(at)ahlman.fi p. 050 309 9693

#visitpirkanmaa

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No users set. Please visit the plugin's settings page to select a user account or add one to the shortcode - user="username".

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje