Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Parasta pöytään Pirkanmaalta

Parasta pöytään Pirkanmaalta – Lähiruokaa jokaiseen päivään -hankkeen ydinajatuksena on saada lähiruoka kiinteäksi osaksi kuluttajan päivittäistä elämää.

 


Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallista ruokajärjestelmää kokoamalla lähiruoka-alan toimijoita yhteen sekä mahdollistamalla ja edistämällä kohtaamisia kuluttajien kanssa. Tavoitteena on myös lähiruokayritysten kannattavuuden kasvu. Kaksivuotisessa hankkeessa keskitytään lähiruokatuottajiin ja -jalostajiin sekä lyhyisiin ketjuihin. Hyvä yhteistyö valtakunnallisten hankkeiden kanssa auttaa laajentamaan näkökulmaa myös tukkutoimintaan ja ammattikeittiöihin.

 


Toimenpiteet

  • Tiivistetään lähiruokatoimijoiden eli tuottajien sekä alueellisten ja valtakunnallisten kehittäjien yhteistyötä. Yhteistyö mahdollistaa tehokkaan kehittämistyön sekä parhaiden käytänteiden levittämisen.
  • Lisätään kuluttajien lähiruokatietämystä ja kasvatetaan lähiruoan kysyntää.
  • Kehitetään lähiruoan tuotantoa kysyntälähtöisesti. Lähiruokatuotteiden on oltava haluttavia, tarpeellisia, arvolataukseltaan tyydyttäviä ja helppoja hyödyntää. Tuotteiden jalostusastetta nostamalla arvonlisäys jää yrittäjälle ja hyödyntää paikallistaloutta. Tuotteistamisessa huomioidaan myös vienti. Näiden asioiden aikaansaamiseksi toimijoille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.
  • Kehitetään kuluttajan arkeen sopivia lähiruokareseptejä Pirkanmaan lähiruokatuottajien tuotteista ja selvitellään jatkojalostus- sekä yhteistyömahdollisuuksia.
  • Hyödynnetään erilaisia lyhyiden ketjujen jakelumalleja ja yhteistyössä kehitetään uudenlaisia toiminnan mahdollistavia logistiikkaketjuja. Laajennetaan REKO-toimintaa ja edistetään kumppanuusmaataloutta.
  • Yhdistetään lähimatkailu ja paikallinen ruoka entistä tiiviimmin, etsitään uusia ideoita, reittejä, kulkutapoja ja tekemisen malleja ja yhdistellään olemassa olevia hyviä asioita uusiksi kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi. Selvitetään mahdollisuudet toritoiminnan lisäämiselle.
  • Järjestetään kaksi Keski-Eurooppaan suuntautuvaa benchmarkkaus- ja ammattimatkaa.

 


Toteuttajat

Hanketta hallinnoi Ahlman ja osatoteuttajina ovat ProAgria Etelä-Suomi ry, Maa- ja kotitalousnaiset sekä Ekokumppanit Oy.

 


Rahoittajat

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Myös Ahlman rahoittaa hanketta.

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje