Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Nautakarjatalous kuntoon

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Nautakarjatalous kuntoon -koulutushankkeella haetaan kotieläintaloudelle uusia, kannattavampia tapoja toimia: pyritään vastaamaan kysyntään ja luopumaan panosriippuvuudesta, parannetaan karjatalouden riskienhallintaa ja suuren tuotantomäärän sijaan tavoitellaan korkeaa laatua. Hanketta toteutetaan erilaisina koulutuspäivinä sekä tila- ja yritysvierailuina kotimaassa. Koulutuksen aihepiirejä ovat nykytilanteen kartoitus, talous-, tuotanto- ja markkinointiosaamisen kasvattaminen sekä riskienhallinta, nautakarjan non-food käyttö ja kumppanuus. Osallistujat tekevät esimerkiksi tilansa toiminnasta katetuottolaskemat sisältävän kilpailukykyanalyysin. Muita aihepiirejä voivat olla esimerkiksi viestintäosaamisen kasvattaminen sekä nautakarjan käyttö matkailussa, maisema- ja hoivaeläiminä. Aiheet muodostetaan koulutukseen osallistuvien tilojen tarpeiden pohjalta.

 


TOIMINTA-ALUE JA KOHDERYHMÄ

Toimintaan ovat tervetulleita kaikki pirkanmaalaiset tuottajat tai monialayrittäjät; karjankasvattajat tai sellaisiksi aikovat, erityisesti suomenkarjasta kiinnostuneet tilat. Myös muut kuin pirkanmaalaiset aihepiirin sisällä toimivat tahot ovat kohderyhmää.

 


TOTEUTUSAIKA JA TOTEUTTAJA

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2017-31.8.2019. Hanketta hallinnoi Ahlmanin koulun säätiö.

 


RAHOITUS

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (90%) ja osallistuvat yritykset (10%).

 


HANKKEEN YHTEYSHENKILÖT
Projektipäällikkö Riitta Niiranen, [email protected], p. 050 570 7505

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje