Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

VOIPI 1

Vihreää hoivaa, voimaa ja virkistystä kutsutaan Green Care –toiminnaksi. Green Care -ala yhdistää taustoiltaan hyvin erilaisia toimijoita: maatalousyrittäjiä, luonnonvarayrittäjiä sekä terveydenhuoltoalan yrittäjiä. VOIPI -hankkeen tavoitteena oli tuoda nämä yrittäjät ja muut alan toimijat yhteen konkreettisten toimenpiteiden äärelle.

Hankkeen aikana järjestettiin verkostoitumistilaisuuksia palvelujen tarjoajille ja käyttäjille, kartoitettiin alan toimijoiden ja alasta kiinnostuneiden erityistarpeita sekä levitettiin tietoa Green Care –toiminnan mahdollisuuksista Pirkanmaalla.

Hanke kuului Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään, jonka Ahlmanille on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriö delegoi hallinnointi- ja rahoitusvastuun ELY-keskukselle. Hanke toteutettiin vuosina 2013-2014.

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje