Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Tie osaamiseen

TIE OSAAMISEEN-Hanke 24.6.2014-31.12.2015, Rahoittajana Opetushallitus

 

Hankkeen koordinoija: Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Koulutuskeskus Salpaus

 

Kumppanit:

• Ahlmanin koulun Säätiö, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto
• Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto
• Sastamalan koulutuskuntayhtymä

 

HANKKEEN TULOKSET

TUTKE 2 (Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen) peräänkuuluttaa ajattelutavan muutosta sekä

 

toimintaprosessien ja toiminnan muutosta, jotta muun muassa osaamisperusteisuus ja joustavat opintopolut voivat toteutua. Jotta toimeenpano olisi laadukas, tarvitaan siihen riittävästi yhteistä koko organisaatiota koskevaa valmistautumis- ja keskusteluaikaa, niin ajattelutavan kuin toiminnan muutokseen. TIE OSAAMISEEN – hankkeen aikana saimme konkreettista aikaa yhteiselle pedagogiselle

 

keskustelulle muiden koulutuksen järjestäjien edustajien kesken esimiesfoorumeiden aikana kuin myös oman organisaation opettajakunnan kesken opettajavalmennusten aikana. Tie Osaamiseen-hankkeen puitteissa vahvistimme opettajavalmennuksissa Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston opettajakunnan yhteistä pedagogista ajattelua luomalla Ahlmanin mallin; Oppimisen kulmakivet.

 

Oppiminen Ahlmanilla perustuu neljään kulmakiveen, joista kaikki pyörii yhtä aikaa. Näin oppiminen on parhaillaan mielekästä, tehokasta ja kaikkia innostavaa. Yhteinen pedagoginen malli ja ajattelu selkeyttävät koko opettajakunnan työskentelyä opiskelijoihin nähden, opiskelijoiden oppimista sekä ja samalla opettajat saavat vertaistukea oman opettajuuden muutoksessa. Oppimisen kulmakivissä opiskelija on aktiivinen toimija, opettaja oppimisen ohjaaja/valmentaja. Opiskelijat voivat kulkea yksilöllisillä opintopoluilla, osa voi olla samaan aikaan lähiopetuksessa oppilaitoksessa ja osa taas työssäoppimassa oppilaitoksen ulkopuolella. Saman ryhmän opiskelijat voivat suorittaa eri tutkinnon osia samaan aikaan. Välillä ollaan kaikki yhdessä koululla treenaamassa opittuja asioita oppilaitoksessa. Jokainen opiskelija reflektoi oppimistaan Taitokirjaan, joka toimii myös oppimisen arvioinnin työkaluna opiskelijan ja opettajan välisissä keskusteluissa. Opiskelija hankkii ja reflektoi tutkinnon osaan liittyvää tietoa mm. lukuohjelman avulla ja osallistumalla Teemaluentoihin. Opiskelija oppii tekemällä erilaisissa oppimisympäristöissä yksilöllisen opintopolkunsa mukaan; Ahlmanin työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, erilaisissa asiakasprojekteissa (NY Vuosi yrittäjänä ohjelma tai opiskelijan oma yritys) tai oppilaitoksen ulkopuolisissa työssäoppimispaikoissa.

Oppimisen kulmakivien taustalla olevaa pedagogista ajattelua ja toimintamallia tullaan kehittämään yhdessä opiskelija- ja opettajakunnan kanssa jatkuvan parantamisen periaatteella hankkeen jälkeen.

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje