Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

TAHTO

TAHTO – työpaikkaohjaajien koulutushanke oli Tampereen palvelualan ammattiopiston ja Ahlmanin ammattiopiston yhteishanke, jota opetushallitus rahoitti. Projektin kesto oli 1.3.2014 – 30.6.2015.

Hankkeen keskeiset tavoitteet:

 • Työpaikkaohjaajakoulutuksen vaihtoehtoisia tapoja kehitetään ja vakiinnutetaan
 • Suunnitellaan työpaikkaohjaajakoulutusta osana työpaikan omaa perehdyttämisohjelmaa tai työnopastajakoulutusta
 • Valmennetaan opettajia työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttajiksi
 • Parannetaan työssäoppimisen yhteydessä järjestettävien ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin laatua, menetelmänä mm. parireflektointi
 • Syvennetään yhteistyötä paikallisen työelämän lähtökohdat huomioon ottaen
 • Hankkeessa ovat mukana sekä yritysyhteistyökumppanit että nuorten alle 25  -vuotiaiden opiskelijoiden ohjaamista kehittävät yhteistyötahot

Hankkeen yhteistyöverkosto sekä keskeisimmät yhteistyökumppanit:

 • Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
 • Kotityö- ja puhdistuspalvelut
 • Maatalous- ja puutarha-ala
 • Pirkanmaalla toimivat työssäoppimisen yhteistyöverkoston oppilaitokset
 • Nuorten alle 25 -vuotiaiden opiskelijoiden ohjaamista kehittävät yhteistyötahot, mm. Tredun Oppisopimus

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje