Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

PYRI 2

Pirkanmaan yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittämishanke toiselle asteelle PYRI 2
-hankkeen aikana yrittäjyyden opiskeluun kehitettiin mobiilioppimisen, sosiaalisen median ja pilvioppimisen pedagogisia käytänteitä. Hankkeen aikana etsittiin ratkaisuja etäopiskeluun liittyviin ongelmiin (kuten opintojen keskeyttäminen ja riittävän ohjauksen antaminen).

Keskeiset hankkeen tavoitteet:

  • Pilvipaja -yrittäjyysoppimiskeskuksen ja osuuskunnan toiminnan lanseeraaminen
  • Pedagogisten käytänteiden malli mobiiliteknologian, sosiaalisen median ja pilvioppimisen käyttöön yrittäjyyden opetuksessa ja ratkaisuja etäopiskelun epäkohtien poistamiseen
  • Ammatillisten oppilaitosten yhteistyön ja toisilta oppimisen lisääminen yrittäjyysopintojen osalta
  • Pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli Yrittäjyys 10 ov tutkinnon osan suorittamiseen työvaltaisesti yrityksessä toimimalla
  • Pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli lukio-opiskelijoille yrittäjyyden kurssin suorittamiseen työvaltaisesti yrityksessä toimimalla
  • Yhteistyöryhmän ja verkostojen kehittyminen ja hyvien käytänteiden leviäminen oppilaitoksiin, joissa ollaan vasta yrittäjyyden polun alussa.
  • Opiskelijoiden aktiivisuuden ja työelämäverkostoitumisen lisääntyminen, oman alan työllistymisen nopeutuminen

Hankkeen rahoitti opetushallitus.

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje