Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

MOTUR 2

Motur 2:n hankeaika on 29.8.2014 – 31.12.2015. Sitä edelsi Motur 1 -hanke, jossa Ahlman loi mediaa hyödyntävän työturvallisuuskoulutuksen. Koulutuksessa kehitimme läheltä piti  -tilanteiden ilmoittamisen toimintamallia, tilanteisiin puuttumista ja sitä kautta työtapaturmien ennalta estämistä. Motur 2 –hankkeessa päivitämme Motur 1 -hankkeessa luodun mobiilisovelluksen puutarha- ja maatalousalan tarpeisiin.

Motur 2 -hanke kuuluu työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään, jonka Ahlmanille on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriö delegoi hallinnointi- ja rahoitusvastuun ELY-keskukselle.

Hankkeessa luotu Läheltä piti -sovellus löytyy osoitteesta laheltapiti.fi

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje