Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Kylätalot kuntoon

Kylätalot kuntoon oli Ekokumppanien, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Ahlmanin koulun Säätiön yhteistyössä käynnistämä hanke. Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2009 – 31.12.2011 ja koordinoijana toimi Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeelle myönnettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen rahoitus.
Hankkeessa koottiin yleispätevä toimintamalli kylätalojen energia- ja ympäristöasioiden kohentamiseen.

Tavoitteena oli ravistella kylien asukkaita tiedosta toimintaan yhteisten kunnostusprojektien avulla. Toiminnassa mukana oli pirkanmaalaisia kyliä, joilla on kylätaloja osittaisessa tai ympärivuotisessa aktiivisessa käytössä. Hankkeeseen valittiin 10 kylätaloa, joissa käynnistettiin malliin pohjautuva saneerausprojekti hankkeen ulkopuolisella rahoituksella.

Kylätalojen remontoinnista, käytöstä ja ylläpidosta tehtiin hyviä esimerkkejä paikallisille asukkaille ja vastaavien rakennusten omistajille ja hoitajille.
Hanketta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ympäristö- ja rakennusalan asiantuntijoiden sekä pirkanmaalaisten kuntien, kylien, kyläyhdistysten ja paikallisten kyläaktiivien kanssa.

Tulokset ovat nähtävissä verkkosivuilla www.kylatalo.fi

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje