Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

HOPE OSK

HOPE OSK -hanke oli 16 koulutuksenjärjestäjän verkostohanke, jota koordinoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää oppilaitosten yhteydessä toimivia yrittäjyyden ja ammatillisen oppimisen yhdistäviä osuuskuntia pedagogisiksi oppimisympäristöiksi. Osuuskunnat ovat työkaluja ammatillisille opettajille ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä oppijoille.

Tavoitteena oli integroida osuuskuntatoiminta opetukseen siten, että siitä kertyy opintoviikkoja. Oppimisen tahdin määrittelivät aidot työelämäprojektit ja niiden aikataulut. Osuuskunta toimi ammatillisen osaamisen kehittämisen muotona mahdollistaen sekä tiimioppimisen että yksilölliset opinpolut.

Hankkeen keskeiset kysymykset ovat:

  • Miten osuuskunta toimii tiimioppimisen ympäristönä osana oppilaitoksen rakenteita ja prosesseja?
  • Miten opettaja valmentaa osuuskunnassa toimivia tiimioppijoita joustavasti ja työelämälähtöisesti?
  • Miten yritys eli osuuskunta käytännössä toimii oppilaitosympäristössä?
  •  Hankkeen tavoitteet olivat:
  • Luodaan malli siitä kuinka osuuskunta voi toimia oppimisympäristönä ammatillisessa tutkinnon osassa.
  • Ammatillisten- ja yrittäjyysopettajien yhteistyö ja toisilta oppiminen lisääntyy.
  • Tiimi- ja vertaisoppimisen malliin saadaan lisää kokemusta ammatillisen tutkinnon osan opetuksessa.
  • Opiskelijoiden aktiivisuuden ja työelämäverkostoitumisen lisääntyminen, oman alan työllistymisen nopeutuminen
  • Mobiiliteknologiaa, sosiaalista mediaa ja pilvioppimisen mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa

Hankkeen rahoitti opetushallitus.

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje