Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Kasvua suomenkarjasta

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kasvua suomenkarjasta -kehittämishankkeella etsitään ja luodaan lisää mahdollisuuksia suomenkarjaan perustuvan liiketoiminnan lisäämiselle koko elintarvikeketjussa; navetasta tuotteeksi saakka. Hankkeessa luodaan puuttuva yhteistyöverkosto paikallisen ruokaketjun rakentamiseen. Tavoitteena on nostaa suomenkarjan arvostusta ja kuluttajien ostohalukkuutta brändäämällä suomenkarja ja sparrata suomenkarjasta saatavien tuotteiden tuotekehitystä. Hankkeessa on myös mahdollista auttaa yritysryhmiä mahdollisten spesifimpien asioiden eteenpäin viemiseksi. Hankkeessa toteutetaan 2-3 opintomatkaa kotimaassa ja ulkomaille. Matkojen tarkoitus on löytää hyviä esimerkkejä yhteistyöverkostoista, tuotteista ja brändäystyöstä.

 


TOIMINTA-ALUE JA KOHDERYHMÄ

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pirkanmaalaiset tilalliset, joilla on suomenkarjaa tai jotka harkitsevat suomenkarjaa rotuvaihtoehtona, monialayrittäjät, jalostajat (mm. teurastamot, pienmeijerit, juustolat ja muut jalostajat, ravintolat, suoramyyntipisteet, lähiruokarenkaat ja -piirit ja tuotteita suoraan tuottajilta ostavat kaupat). Myös alueen ulkopuoliset kohderyhmään kuuluvat tahot ovat tervetulleita mukaan hankkeeseen.

 


TOTEUTUSAIKA JA TOTEUTTAJA

Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2017–30.12.2019. Hanketta toteuttaa Ahlmanin koulun Säätiö.

 


RAHOITUS

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (80%) ja osallistuvat yritykset (20%).

HANKKEEN YHTEYSHENKILÖT
Projektipäällikkö Riitta Niiranen, [email protected] p. 050 570 7505

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

 

Uutiskirje