Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Oriveden Opisto

Huoli suomalaisuuden vaalimisesta ja säilyttämisestä sekä maaseudun nuorison sivistämisestä ja kouluttautumismahdollisuuksien parantamisesta sai aikaan kehityksen, jossa Suomeen perustettiin kiihtyvällä tahdilla kansansivistyksen opinahjoja, kansanopistoja sekä kansalais- ja työväenopistoja.

Tältä vahvalta sivistystahdon pohjalta syntyi Hämäläisen osakunnan toimesta Keski-Hämeen kansanopisto vuonna 1909. Opisto aloitti toimintansa Längelmäellä Uotilan talon tuvassa. Jo seuraavana vuonna eli 1910 opisto siirrettiin Orivedelle Suomalaiselta Seuralta vuokrattuun taloon. Tällä samalla paikalla opisto toimii kesään 2018 asti, jonka jälkeen Oriveden Opiston toiminta jatkuu Tampereella Ahlmanin kampuksella.

 


 

Opetus käsitti aluksi sekä teoreettisia että käytännön aineita. Humanistiset, yhteiskunnalliset sekä luonnontieteelliset aineet vuorottelivat veiston, kotitalouden sekä käsityön opetuksen kanssa. Jo samana vuonna opisto sai luvan aloittaa isäntä- ja emäntäkoulun sekä maatalouskoulun. Joitakin vuosia myöhemmin opistolla aloitti toimintansa myös Oriveden Kasvitarha- ja Talouskoulu.

Vuonna 1917 kansanopisto laajeni kaksivuotiseksi ja sai myöhemmin Kansankorkeakoulu-nimen. Sotien jälkeen, 1940-luvun lopulla, Kansankorkeakoulun opetussuunnitelmaa kehitettiin voimakkaasti yhteiskunnallisia aineita painottavaksi. Siitä tulikin 1950- ja 1960-luvuilla merkittävä väylä Tampereen Yhteiskunnalliseen Korkeakouluun, sittemmin Tampereen yliopistoon sekä sairaanhoito-oppilaitoksiin ja opettajaseminaareihin.

 


 

Huolimatta vahvasta yhteiskunnallisesta painotuksesta, opisto laajeni 60- ja 70-luvuilla luovien alojen opistoksi ja 1950-luvulla opisto suuntautui vahvasti musiikkiin. Vuonna 1952 perustettu Klemetti-Opisto toimii edelleen osana opiston musiikkikoulutusta ja 1970 –luvulla perustettiin kuvataide- sekä kirjoittajalinjat.

Oriveden Opiston ylläpitäjänä toimi vuosina 1909 – 1946 kannatusyhdistys, vuosina 1946 – 2014 Kansanvalistusseura ja vuoden 2015 alusta Ahlmanin koulun Säätiö.

 


 

Oriveden Opiston kaikki taideaineiden ja pelialan koulutukset siirtyvät kesällä 2018 Tampereelle.

 

Pysy ajantasalla ja tilaa Sinua kiinnostava uutiskirje!

Uutiskirje