Ammattiopisto

   

  

  

AMMATILLINEN KOULUTUS  –  TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS

OPPIMISMATKA AHLMANILLA rakentuu opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Opintojen alussa jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelusuunnitelmassa opiskelija määrittelee oman tiensä kohti unelmaansa. Oppiminen Ahlmanilla tapahtuu osin tiimeissä, tiimi jouduttaa oppimista. Omatoimisuus, vuorovaikutustaidot, halu kehittyä ja haastaa itseään ovat avainasemassa Ahlmanilla opiskeltaessa. Uskallus ja rohkeus kokeilla erilaisia asioita ja innostunut asenne ovat myös tärkeitä. Vastuunotto omista opinnoista ja niiden etenemisestä vaatii opiskelijalta sitoutumista ja itsekuria, mutta antaa myös paljon.

Opiskelija arvioi omaa onnistumistaan säännöllisesti peilaamalla omaa osaamisesta ammatillisten tutkinnon osien arviointikriteereihin nähden. Tätä arviointiprosessi tukee myös oma tiimi ja opettajavalmentaja. Rakentavan ja suoran palautteen kautta avautuu opiskelijalle mahdollisuus kehittyä niin ammatillisesti kuin ihmisenä. Lähtökohtana opinnoille on opiskelijan olemassa oleva osaamisen ja sen päälle tarvittavin osin uuden osaamisen hankkiminen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus kehittää osaamistaan omien tavoitteidensa mukaisesti ja valita itselle parhaiten sopiva tapa oppia. 

KAAVIO_ammattiesittely.jpg

Ahlmanin ammattiopistossa opiskelija suorittaa opiskelijatiimissäsi ammatillisia tutkinnon osia myös yrittäjämäisesti töitä tehden NY-Vuosi Yrittäjänä ohjelman mukaisesti. Opiskelijatiimit hankkivat itse työelämäprojekteja, toteuttavat niitä ja vastaavat omien projektien pyörittämisestä ja kehittämisestä alan valmentajaopettajan ja yrittäjyysvalmentajan tukemana. Asiakasprojekteja voidaan tehdä lähiopetuksen ja työssäoppimisjaksojen puitteissa.

Asiakaskontaktien myötä opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa laaja-alainen kontaktiverkoston työelämään. Tekemällä asiat oikeasti, jäävät ne myös paremmin mieleen.

Ahlmanilla on vilkasta kansainvälistä toimintaa läpi koko lukuvuoden. Koululla vierailevat ulkomaalaisvieraat tuovat koulun arkeen väriä ja niiden myötä opiskelijan saa mahdollisuuden kulttuuritietojen syventämiseen sekä kielellisten taitojen parantamiseen. Ekskursiot ulkomaille ovat mahdollisia joidenkin tutkinnon osien puitteissa. Opiskelijan on myös mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjaksoja ulkomailla.

Ahlmanin ammattiopistossa opetus on maksutonta ja opiskelupäiviin kuuluu ilmainen lounas. Opintomaksuja tulee oppikirjoista, opintoretkistä, työvaatteista ja –jalkineista sekä muista opiskelumateriaaleista.