Ammattiopisto

slider_etusivu_opisto.jpg

AMMATILLINEN KOULUTUS  –  TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOAA MAHDOLLISUUDEN OPISKELLA LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALALLA SEKÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALLA.

PERUSTUTKINTOJEN LAAJUUS on 120 ov. Tutkinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (90 ov), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (20 ov) sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 ov). Jokaiseen tutkintoon sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista ja 5 opintoviikkoa yrittäjyyttä sekä 2 ov opinnäyte. Lukuvuodessa opiskellaan keskimäärin 40 opintoviikkoa. Opintoviikon (1 ov) pituus on 40 tuntia opiskelijan työtä. Siitä lähiopiskelua on 28 tuntia ja 12 tuntia muodostuu opiskelijan itsenäisestä opiskelusta sekä työ- ja päivystysvuoroista.

NUORISOASTEEN OPISKELIJALLE opetus on maksutonta ja opiskelupäiviin kuuluu ilmainen lounas. Opintomaksuja tulee oppikirjoista, opintoretkistä, työvaatteista ja –jalkineista sekä muista opiskelumateriaaleista.

OPISKELUPÄIVÄT ovat pääsääntöisesti klo 8.15 – 16.00 maanantaista perjantaihin. Työ- ja päivystyvuorojen  aikana opiskelijat suorittavat työvuoroja Ahlmanin aidoissa oppimisympäristöissä tehden myös aamu- ja iltatyövuoroja sekä viikonlopputyövuoroja. Työvuorot valmentavat opiskelijaa ammattiosaamisen näyttöihin sekä niiden aikana opiskelija saa oivan tilaisuuden harjoitella työelämän edellyttämiä elinikäisen oppimisen avaintaitoja: yhteistyö-, suunnittelu-, ryhmätyö-, kommunikointi-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja.

KAIKKI PERUSTUTKINNOT oikeuttavat Kelan opintotukeen sekä ehtojen täyttyessä myös koulumatkatukeen. Kela korvaa koulumatkatukena päivittäisten koulumatkojen kustannuksia, mikäli matkan pituus yhteen suuntaan ylittää 10 kilometriä ja kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa.

OPISKELU AHLMANILLA tapahtuu jaksojärjestelmässä, joka mahdollistaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisen opiskelun 2 – 4 vuodessa. Yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen on meille Ahlmanilaisille tärkeää. Koska ammatin oppiminen on kiinteästi sidoksissa työn sisältöön ja toimintaympäristöön, opiskelu tapahtuu Ahlmanilla mahdollisimman paljon työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tekemisen kautta.