Ammattiopisto

slider_etusivu_opisto.jpg

AMMATILLINEN KOULUTUS  –  TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOAA MAHDOLLISUUDEN OPISKELLA LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALALLA SEKÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALLA.

Yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen on meille Ahlmanilaisille tärkeää. Koska ammatin oppiminen on kiinteästi sidoksissa työn sisältöön ja toimintaympäristöön, opiskelu tapahtuu Ahlmanilla mahdollisimman paljon työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tekemisen kautta aitojen asiakkaiden parissa.

PERUSTUTKINTOJEN LAAJUUS on 1.8.2015 alkaen 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen yo-pohjaisella linjalla kestää enintään kaksi vuotta. Yo-pohjaiset opiskelijat opiskelevat 120 osaamispistettä ammatillisia tutkinnon osia. Jokaiseen tutkintoon sisältyy vähintään 30 osp  työssäoppimista. Lukuvuodessa opiskellaan keskimäärin 60 osaamispistettä.

NUORISOASTEEN OPISKELIJALLE opetus on maksutonta ja opiskelupäiviin kuuluu ilmainen lounas. Opintomaksuja tulee oppikirjoista, opintoretkistä, työvaatteista ja –jalkineista sekä muista opiskelumateriaaleista.

OPISKELUPÄIVÄT ovat pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Työ- ja päivystyvuorojen  aikana opiskelijat suorittavat työvuoroja Ahlmanin aidoissa oppimisympäristöissä tehden myös aamu- ja iltatyövuoroja sekä viikonlopputyövuoroja. Työvuorot valmentavat opiskelijaa ammattiosaamisen näyttöihin sekä niiden aikana opiskelija saa oivan tilaisuuden harjoitella työelämän edellyttämiä elinikäisen oppimisen avaintaitoja: yhteistyö-, suunnittelu-, ryhmätyö-, kommunikointi-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja.

YRITTÄJYYS Ahlmanin ammattiopistossa opiskelijat voivat suorittavat osan opinnoistaan yrittäjämäisesti töitä tehden NY-Vuosi Yrittäjänä ohjelman mukaisesti ja/tai liittymällä oppilaitoksessa toimivaan Osuuskunta Versovaan. Ammatillisen tutkinnon osan mukaisesti opiskelijat hankkivat itse työelämäprojekteja, toteuttavat niitä ja vastaavat omien projektien pyörittämisestä ja kehittämisestä. Tässä heillä on tukena tutkinnon osittain nimetyt ammattiaineiden opettajat ja yrittäjyysvalmentaja.

KAIKKI PERUSTUTKINNOT oikeuttavat Kelan opintotukeen sekä ehtojen täyttyessä myös koulumatkatukeen.1.8.2014 tulleen muutoksen mukaan myös Tampereen joukkoliikenteen 1-maksuvyöhykkeen kausikortilla matkustavalla on oikeus koulumatkatukeen, mikäli matkan pituus on vähintään 10km/suunta. Tässä tapauksessa opiskelijalle jää maksettavaksi 30 vrk:n kausikortista 28 €.